Cộng đồng kết nối doanh nhân JBN giới thiệu JOYSUN, hướng đến thành công trong kết nối doanh nhân

Ngày 15/04/2023, Cộng đồng kết nối doanh nhân JBN giới thiệu “đứa con đầu” JOYSUN, với mục tiêu hướng đến là thành công trong kết nối doanh nhân.