Lâm Đồng chuyển đổi hơn 10 nghìn ha cây trồng kém hiệu quả

Năm 2022, Lâm Đồng sẽ chuyển đổi 10,4 nghìn ha đất sản xuất kém hiệu quả và giảm 4,2 nghìn ha diện tích canh tác có giá trị dưới 50 triệu đồng/ha/năm.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, tỉnh này đã thực hiện chuyển đổi trên 10 nghìn ha cây trồng các loại, góp phần làm cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt được mức tăng trưởng nhanh về năng suất, sản lượng, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

 

Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 49,4 nghìn ha canh tác cây trồng kém hiệu quả và cần phải thực hiện chuyển đổi để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.