TỪ 1/9, CÁC CÁ NHÂN LÀM TỪ THIỆN PHẢI MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG RIÊNG CHO VIỆC TỪ THIỆN VÀ GHI CHÉP ĐẦY ĐỦ

Bộ Tài chính yêu cầu các cá nhân làm từ thiện không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động

Ngày 5/7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2022/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

 

Về mặt nguyên tắc, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ để ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

 

Thông tư 41/2022 nêu rõ quy định với 3 đối tượng:

 

- Tổ chức, cơ quan, đơn vị có tổ chức kế toán riêng

 

- Tổ chức, cơ quan, đơn vị không tổ chức kế toán riêng

 

- Cá nhân

 

Trong đó, đối với cá nhân, Thông tư 41/2022 yêu cầu phải có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện theo quy định của Thông tư, đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình tiếp nhận và phân phối và sử dụng nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật.

 

Theo Điều 10 về Mở sổ ghi chép, cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đống góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải thực hiện các quy định sau đây:

 

Thứ nhất, phải mở sổ sách để ghi chép các khoản đã tiếp nhận đóng góp tự nguyện của các nhà tài trợ; các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn này để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện một cách chính xác, trung thực, đảm bảo công khai, minh bạch.

 

Thứ hai, việc ghi chép sổ sách phải thực hiện ngay khi bắt đầu thực hiện các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện. Số liệu ghi chép phải liên tục theo trình tự thời gian và phản ánh đầy đủ các thông tin theo yêu cầu công khai số liệu.

 

Khi ghi hết trang sổ phải cộng số liệu của từng trang để mang số cộng trang trước sang đầu trang kế tiếp, không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới của trang sổ. Nếu không ghi hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi, nghiêm cấm mọi hành vi tẩy xóa, sửa chữa thông tin số liệu đã ghi chép trên sổ.

 

Thứ ba, kết thúc đợt vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện cá nhân phải thực hiện chốt sổ, theo đó cộng toàn bộ số liệu thu, chi và tính ra số tồn chưa sử dụng để lập báo cáo và công khai số liệu theo quy định của pháp luật. Đối với khoản tiếp nhận và sử dụng thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng phải thực hiện đối chiếu với số liệu ngân hàng nơi mở tài khoản định kỳ hàng tháng và đối chiếu khi kết thúc đợt vận động. Bản đối chiếu số liệu với ngân hàng hoặc sổ chi tiết tài khoản tiền gửi mà ngân hàng gửi đến phải được lưu trữ và công khai khi kết thúc đợt vận động.

 

Thứ tư, đối với khoản tiếp nhận tài trợ bằng tiền, cá nhân người vận động phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng theo quy định, không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động.

 

Nếu tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt, cá nhân tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm bảo quản an toàn tiền mặt nhận tài trợ; trường hợp chưa sử dụng có thể đem gửi vào tài khoản được mở riêng cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng.

 

Nếu tiếp nhận tài trợ bằng ngoại tệ, cá nhận phải bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại và quản lý, sử dụng tiền Việt Nam để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

 

Đối với tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cá nhân người vận động có trách nhiệm bảo quản an toàn, phân phối kịp thời hiện vật đến các địa chỉ cần hỗ trợ.

 

Thứ năm, đối với các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, các khoản này phải được ghi chép đầy đủ.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9/2022.

 

Nguồn: Quỹ Thiện nguyện Hạnh Phúc

hinh1.pnghinh2.pnghinh3.pnghinh4.png

Công ty TNHH Nông Nghiệp Điền Xanh

Địa chỉ : 96/50 - Tây Hòa - Phước Long A - TP. Thủ Đức - TP. HCM

Giấy phép kinh doanh số: 0311403474. Cấp lần đầu ngày 12 tháng 12 năm 2011. Cấp thay đổi lần 5 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Điện thoại: 028.3728.4024 - 3728 4025 - 3728 4026 - Fax: 08.3640.2354

Email: cty.dienxanh2011@gmail.com

 

Hôm nay:
Tổng cộng:
1258
817496

3.36%
23.63%
7.22%
1.27%
0.38%
64.13%
Online: 3