An Giang tập trung bảo vệ vụ lúa hè thu 2021

Vụ hè thu sản xuất trong điều kiện thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, xuất hiện một số dịch hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình. Thường xuyên tổ chức thăm đồng, hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch hại một cách chủ động là yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp và các địa phương nhằm bảo vệ thắng lợi vụ lúa hè thu 2021.

Lưu ý dịch hại

Theo kế hoạch, toàn tỉnh xuống giống vụ lúa hè thu 2021 với diện tích 230.000ha. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang cho biết, đến nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản xuống giống đạt kế hoạch đề ra. Các trà lúa chủ yếu đang giai đoạn mạ (126.951ha), đẻ nhánh (66.161ha), một phần đang ở giai đoạn làm đòng (9.349ha), trổ (6.733ha) và chín (3.000ha).

Trên các trà lúa vụ hè thu 2021 đang xuất hiện một số dịch hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình, như: chuột, ốc bươu vàng, bù lạch, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, vàng lá, lem lép hạt... Đặc điểm thời tiết ban ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào tạo điều kiện thuận lợi cho một số dịch hại có khả năng phát sinh và gây hại mạnh trong vụ hè thu, như: muỗi hành, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá, lem lép hạt… trên các giống lúa nhiễm sâu bệnh nhiều, như: nếp, OM18, OM5451, Đài thơm 8… nhất là ở những ruộng còn tập quán gieo sạ dày, bón thừa phân đạm. Nếu không theo dõi, phát hiện và có biện pháp phòng trừ kịp thời thì có khả năng ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch.

Để chủ động phòng, chống các đối tượng gây hại trên cây trồng trong vụ hè thu 2021, chi cục TT&BVTV An Giang yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục, các Trạm TT&BVTV cấp huyện tổ chức triển khai công tác phòng, chống các đối tượng gây hại cây trồng trong cả hệ thống từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ năng suất, sản lượng.

“Tập trung bảo vệ tốt cây trồng, hạn chế dịch hại, đảm bảo năng suất, sản lượng các trà lúa đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ những đối tượng dịch hại, như: rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, muỗi hành và các dịch hại khác, không để dịch bệnh bùng phát gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất và hướng dẫn nông dân khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại (nếu có)” - Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV An Giang Nguyễn Văn Hiền lưu ý.