Trà, sữa, cà phê, sắt thép, phân bón... đều được phép lưu thông trong giãn cách

Bộ Công thương đã liệt kê 4 nhóm hàng hóa thiết yếu được lưu thông trong những ngày giãn cách.