Nông dân sắm máy bay phun thuốc thuê

Đầu tư 600 triệu đồng sắm máy bay phun thuốc thuê, sau 4 tháng ông Nguyễn Thọ Trường (huyện Tri Tôn, An Giang) lãi đủ tiền sắm chiếc thứ hai.

Cuối tháng hai, trong lúc thăm thửa ruộng đang trổ bông, ông Trường liên tục nhận cuộc gọi đặt lịch phun thuốc. Người nông dân 57 tuổi lên lịch bay, gom những thửa ruộng cùng tuyến đường, gọi người lái drone thông báo lịch trình ngày mai.

 

Ông Trường mê máy bay phun thuốc khi chúng được trình diễn trên đồng 5 năm trước, song chưa mua ngay mà dành thời gian nghiên cứu. Ông nhẩm tính trung bình một vụ nông dân phun thuốc 8-10 lần, gấp nhiều lần so với dùng máy đập liên hợp. Tháng 8 năm ngoái, nhận thấy nhu cầu của nông dân tăng cao, ông sắm máy đầu tiên, vừa phun dịch vụ vừa dùng cho 12 ha đất nhà.