Trồng đậu phộng cho thu nhập gấp 2 - 3 lần lúa

Cây đậu phộng không chỉ cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với cây lúa, mà thân, lá còn tận dụng để chăn nuôi, đồng thời giúp cải tạo đất rất tốt.

Những năm qua, mô hình trồng cây đậu phộng (cây lạc) của bà con nông dân xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã cho hiệu quá khá cao.